Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

A gledita.hu weboldalon leadott megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján jön létre. Ennek érdekében az elektronikus úton leadott megrendelések esetén a megrendelő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Elállási szándékodat a megrendeléstől számított 14 napon belül e-mailben jelezheted (info[kukac]gledita.hu). 

Felhívom figyelmedet, hogy tanfolyam esetén, amennyiben élsz elállási/felmondási jogoddal, és tanfolyamot már elkezdted, úgy a elkezdett tanfolyam felhasznált anyagköltsége és óradíja időarányosan levonásra kerül a visszatérítendő összegből (45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 26.§ (1) bekezdése alapján). A szerződést a megrendelő űrlap kitöltésével és a “Megrendelem!” vagy tanfolyamok esetén “Jelentkezem” gombra való kattintással a Koczkáné Varga Edittel kötöd (6000 Kecskemét, Hunyadi János utca 5.)

Digitálisan letölthető termékek (E-book-ok) esetén:

A megrendelések elküldésével tudomásul veszed, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés i) és m) pontja alapján az e-book-ok letöltése megkezdésének időpontjától elveszíted a szerződéstől való elállási jogodat.

Tájékoztatlak, hogy ügyfeleim részére a szamlazz.hu oldalán állítom ki a számlákat. A 2007. évi CXXVII törvény 175. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevételével tudomásul veszed, hogy a vállalkozásom által kibocsájtott számlákat .pdf formátumban email útján kapod meg.

A 2022. szeptemberi adózási törvények változása miatt, mint KATA-s vállalkozó, kizárólag magánszemély részére állíthatok ki számlát.

Egyéb tájékoztatás:

 A gledita.hu weboldalon bárki szabadon böngészhet anélkül, hogy előtte személyes információkat kellene megadnia. Weblapunk teljes nyilvános tartalmához korlátlan és ingyenes hozzáférést biztosítunk minden látogatónknak, azonban a weblap egyes részeihez csak meghatározott kör férhet hozzá jelszó megadása után. Bizonyos tartalmak csak Hírlevél olvasók számára fenntartottak és elérhetők.

Az oldal tartalmának egy részéhez regisztráció nélkül is hozzá lehet szólni, azonban figyelmeztetés nélkül törlésre kerülhet az a hozzászólás, mely:
– bármilyen módon a hatályos jogszabályokba, törvényekbe ütközik,
– trágár, gyűlöletkeltő, agresszivitásra ösztönző vagy félrevezető lehet,
– sérti a szerzői, illetve harmadik személy szellemi alkotásához fűződő jogait,
– alkalmas egy, vagy több személy megrágalmazására vagy személyiségi jogainak megsértésére,
– sérti a kegyeleti jogot
– sérti a jó ízlést, sérti a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi-etikai normáit,
– sérthet bármilyen világnézeti, ezen belül vallási meggyõzõdést.
– támogathat népek, nemzetiségek, etnikumok vagy nemek közötti hátrányos megkülönböztetést,
– pornográf,
– tiltott önkényuralmi jelképeket ábrázol.

Felhasználó a jelen honlap bármely oldalának olvasásával elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy Varga Edit (továbbiakban: honlap üzemeltetője) szellemi termékét olvassa, és kizárólag saját személyes tájékozódás és információszerzés céljára fordítja. A honlap üzemeltetője nem járul hozzá a honlapon közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához. Ahhoz sem járul hozzá, hogy bármilyen formában, átdolgozva használja fel bárki. A honlap látogatói egyúttal alávetik magukat a magyar szerzői jogi szabályozásnak, valamint annak a magyar bíróság illetékességének is, aki a honlap üzemeltetőinek székhelye szerint hatáskörrel rendelkezik.

A honlap üzemeltetője mindig betartja az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogi előírásokat, ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy pénzügyi, üzleti, konkurenciavédelmi okokból ne nyújtson szolgáltatást egyes érdeklődőknek, s erről az illetőt tájékoztatja, megrendelésére nem állít ki díjbekérőt, illetve a már befizetett pénzét visszautalja.

A gledita.hu összes blog bejegyzése, ingyenes tanulmánya és hírlevél sorozata, valamint fizetős termékének minden eleme szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján) és Koczkáné Varga Edit jogtulajdonát képezi. Minden a honlapon található tartalom másolása, felhasználása, átdolgozása, sokszorosítása, nyilvánossá tétele, terjesztése, eltorzítása és megcsonkítása, a bemutatott Gledita kézműves termékek technikai elemeinek, motívumainak másolása tilos ide értve, de nem kizárólag a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is. Ezen tilalom megszegése jogi következményekkel jár.
NAIH szám: NAIH-85525/2015.